OBNOVA BYTOVÉHO DOMU, KÚPEĽNÁ 7, BRATISLAVA – STARÉ MESTO, SLOVENSKO