FUNDAMENTAL BERLIN – Inšpirované matematikou prírody (GER)